A török uralom alatt a Buda környéki falvak is teljesen elnéptelenedtek. A török kiűzése után az életnek újra kellett indulnia, a földeket meg kellett munkálni, de hiányzott a parasztság. A földesurak német területen verbuváltak földműveseket.Mi indíthatta az embereket arra,…