A török uralom, a németek betelepítése   A török hódoltság alatt a falu elpusztult, jórészt lakatlanná vált; 1562-ben Üröm-puszta török kincstári bérlet volt, melyet Musztafa aga birtokolt. A budai szandzsák 1580. évi adólajstromában is pusztaként szerepel, évi 500 akcse jövedelemmel. A török…

A török uralom alatt a Buda környéki falvak is teljesen elnéptelenedtek. A török kiűzése után az életnek újra kellett indulnia, a földeket meg kellett munkálni, de hiányzott a parasztság. A földesurak német területen verbuváltak földműveseket.Mi indíthatta az embereket arra,…