Üröm lakossága kicserélődött   1946. április 25-én és 27-én Ürömről kitelepítették a sváb lakosság 97,5 %-át. Ez már magában is nagyon kegyetlen dolog volt, de ezt még rátelepítéssel tetézték. Az új telepesek már a svábok kitelepítése előtt egy hónappal megérkeztek. A telepest a Földosztó…

A török uralom alatt a Buda környéki falvak is teljesen elnéptelenedtek. A török kiűzése után az életnek újra kellett indulnia, a földeket meg kellett munkálni, de hiányzott a parasztság. A földesurak német területen verbuváltak földműveseket.Mi indíthatta az embereket arra,…