180 éve írták...  

A középkori "Százhalomról" csak annyit tudunk, hogy Mátyás király idejében (1468) plébániája volt. Így bizonyosnak tarthatjuk, hogy templom is volt. Ez a templom a török hódoltság alatt elpusztult, a közösség pedig egészen megszűnt. A battai kath. híveknek régi kívánsága…