1962-ben ismét nevet változtatott a tsz. Ekkor Magyar-Bolgár Barátság Termelőszövetkezet lett a neve. A szövetkezet elnökei bulgáriai tanulmányutakon vettek részt, és bolgár vendégek is gyakran felkeresték a tsz-t. Az évente rendezett ünnepségeken pedig neves bolgár művészek…