Sok kérvény érkezett, de kevés család menekült meg   A kitelepítendőket 1946. február 9-re, jószággal és befogott lovakkal, kocsival együtt, ellenőrzésre a községház elé rendelték. Ez volt a közelgő kitelepítés legbiztosabb jele. A faluban a hangulat forráspontjára…

Ősmedvecsontok, ősember-maradványok a Pilisben                   A barlang bejárata  Wikipédia    A Kis-kevélyi-barlang (más néven Mackó-barlang, Csont-barlang vagy Dachstein-mészkőbarlang) a Pilisben, Csobánka területén található. Hossza 65 m, mélysége 14 m (–3, +11 m). 1988-ban…

A tanító szerzetes és a vidám remete Csobánkán született 1843-ban Pivár Ignác, a süketnémák váci intézetének igazgatója, aki később a vakok budapesti országos intézetének alapítója és első igazgatója lett. Emlékét a katolikus templom falán szerény emléktábla…

A Szent Gábriel arkangyal-templom Az Árpád-kori Csobánka lakossága a török időszakban csaknem teljesen elpusztult. Benépesülése az 1690-es nagy török ellentámadást követően indult meg a Délvidékről. Ekkor Csernojevics Arzén szerb pátriárka vezetésével nagyszámú rác…

Klasszicizmus, eklektika, barokk... A Szent Anna tiszteletére szentelt templom 1839 és 1856 között épült, késő klasszicista stílusban. Eklektikus tornya 1881-ben készült el. A főoltár és a Szent Annát ábrázoló oltárkép valószínűleg a korábbi templomból átkerült, igényes…