Házasság politikai okokból   Alexandra Pavlovnát már gyermekkora óta a svéd király hitvesének szánták. IV. Gusztáv végül visszalépett, mert a svéd törvények az evangélikus vallásra való áttérést követelték meg, s ezt a cári udvar visszautasította. A Napóleon elleni…

Alexandra Pavlovna 1783. augusztus 21-én született Pétervárott. I. Pál (1796-1801) orosz cárnak és Zsófia Dorottya (orosz nevén Mária Feodorovna hercegnő) legidősebb leánya volt. I. Pál portréja - Sz. Sukin, 1797. Mária Feodovna nagyhercegnő I. Pál cár családja - Franz…