A második világháború utáni idők   1947-től 1950-ig, az államosításig az ürömi Földművesszövetkezet üzemeltette a kőbányákat. 1950-ben megalakult a Kőfaragó Vállalat ürömi üzeme, melyhez a laposkőbánya, a rókahegyi bánya, a murvabánya és az ezüsthegyi bánya…