Régi ürömi ünnepségek közönsége - 1970-es évek  

Ábrányi Emil kortársai  ~♣~ Európa, Magyarország, Budapest, Szentendre ~♣~     Fényes Adolf: Szentendrei táj (a Bükkös-patak hídja a Kálvária-domb felől nézve)   1896, a honfoglalás millenniuma a szentendreiek számára is nagy ünnep volt. Dumtsa Jenő polgármester 1896. május 9-én mondta el…

Az Ábrányi család Budapesten  ~♣~ Zeneművész, hírlapíró, földbirtokos, utazó… ~♣~    Emléktábla az Oktogon patika épületén (Teréz körút 7.)    Az igen kiterjedt Ábrányi család tagjai sok különböző helyen laktak Budapesten. Érdekes megfigyelni, milyen sűrűn költöztek, és mely kerületeket…

Ábrányi mint politikus  ~♣~ Egy elkésett negyvennyolcas és egy korai nemzeti szocialista ~♣~      Egykorú karikatúra Ábrányi Emilről a Borsszem Jankó című vicclapban. 1890   „Ábrányi Emil költői világát Petőfi szabadságköltészete és a francia romantika szelleme hatja át, lírájában […] Victor…

Ábrányi mint újságíró, szerkesztő és közszereplő  ~♣~ Napi- és hetilapok, köztestületek, irodalmi társaságok ~♣~    A 19–20. század fordulóján rengeteg helyi és országos sajtótermék jelent meg, melyek a különböző politikai véleményeken kívül rendszeresen hírt adtak a kulturális és társasági…

Ősök a 13. századtól kezdve ~♣~ Az Ábrányi (korábban Eördögh) család története ~♣~   „A Lászlófalvi Eördögh család azonos eredetű a Velics családdal. Közös ősük, Pyuk Othmár a Turóc vármegyei várjobbágyok közé tartozott. A tatárjárás idején Znió várából Veglia szigetére, a…

Ábrányiak a magyar kultúrában  ~♣~ Három generáció az irodalom, a színház és a zene bűvöletében ~♣~   Apa és két fia (jobbról balra):   id. Ábrányi Kornél zeneszerző,   ifj. Ábrányi Kornél író,   Ábrányi Emil költő.   1897, Budapest   (Ellinger Ede…

Ábrányi Emil, a színműíró  ~♣~ És a szerelmesek boldogan éltek, míg meg nem haltak... ~♣~    A cremonai hegedűs című vígopera plakátja a Debreceni Városi Színházban, 1897-ben. Szövegét a francia nyelvű librettó alapján írta: Ábrányi Emil   Az Ábrányi család sok szállal kötődött a…

Ábrányi mint híres operák szövegírója ~♣~ Egzotikus tájakon a zene birodalmában: Carmen, Lakmé, Tristán és Izolde... ~♣~    Ábrányi Emil a maga korában nem csak romantikus hangvételű rímes verseiről, remekbe szabott műfordításairól, forradalmi hevületű újságcikkeiről volt híres. Írt színpadi…

  Végleg kihalt egy mesterség   Tóth Balázs - Pest Megyei Hírlap, 1958. szeptember 10.   Valaha virágzó kézműves mesterség volt Ürömön a fésűkészítés. Fehérvári Antal (akkor még Folhoffer Antal) két unokafivérével, a Vajda fiúkkal meg még egy barátjukkal elhatározták, hogy kitanulnak…